Ивел 81 - търговия на едро и дребно с електроапаратура CHINT, кабели, осветителни тела, ключове и контакти

Начало | Карта на сайта | Контакти
  • Електроапаратура CHINT
  • Отоплителни решения Devi
  • Конвекторни и лъчисти радиатори Airelec
  • Ключове и контакти Legrand
  • Електроапаратура CHINT
  • Ключове и контакти Legrand

Chint електроапаратура

Ивел 81 ООД предлага голямо разнообразие от електроапаратура CHINT за ниско и средно напрежение, която е с доказано качество на българския пазар. Chint разполага с автоматични прекъсвачи, контактори, дефектнотокови защити, релета, бутони, пускатели и много други.

  • Ниско напрежение

Автоматични прекъсвачи

Chint автоматичен прекъсвач NB1 Chint автоматичен прекъсвач UB Chint автоматичен прекъсвач eB Chint автоматичен прекъсвач NH2

Миниатюрен автоматичен прекъсвач NB1

Миниатюрен автоматичен прекъсвач UB

Миниатюрен автоматичен прекъсвач eB

Товаров прекъсвач NH2

CE декларация      

Дефектнотокови защити

Chint дефектнотокова защита NL1 Chint дефектнотокова защита NB1L Chint дефектнотокова защита DZ267LE Chint дефектнотокова защита DZ158LE

Дефектнотокова защита NL1

Комбинирана дефектнотокова защита NB1L

Комбинирана дефектнотокова защита DZ267LE

Комбинирана дефектнотокова защита DZ158LE

CE декларация CE декларация CE декларация CE декларация

Автоматични прекъсвачи

Chint автоматичен прекъсвач NM1 Chint автоматичен прекъсвач NM8 Chint автоматичен прекъсвач NA1

Автоматичен прекъсвач в лят корпус NМ1

Автоматичен прекъсвач в лят корпус NМ8

Автоматичен въздушен прекъсвач NA1

CE декларация CE декларация CE декларация

Контактори

Chint контактор NC1 Chint контактор NC2 Chint контактор NC6 Chint контактор  NCH8 20 Chint контактор CJ19

Контактор NC1

Контактор NC2

Контактор NC6 Модулен променливотоков контактор NCH8-20 Контактор за корекция на фактора на мощността CJ-19
CE декларация   CE декларация CE декларация CE декларация

Релета и мотор-стартери

Chint реле NR2 Chint реле NR2 Chint мотор-стартер NS2
Термично реле за претоварване NR2-25 Термично реле за претоварване NR2-11.5 Мотор-стартер NS2
CE декларация CE декларация CE декларация

Бутони и измервателни уреди

Chint бутон NP2 Chint бутон NP3 Chint бутон NP8 Chint бутон NP9 Chint измервателни уреди NP72
Бутони и ключове NP2 Бутониери за управление NP3 Бутони и ключове NP8 Модулен бутон NP9 Измервателни уреди NP72
CE декларация CE декларация CE декларация CE декларация  

Индикатори

Chint индикатор ND9 Chint индикатор ND16
Модулен индикатор ND9 Светлинен индикатор ND16
CE декларация CE декларация

Мощностни прекъсвачи

Chint мощностен прекъсвач NM6
Мощностен прекъсвач NМ6-I
CE декларация

Релета

Chint реле NTE8 Chint реле JZX-F22 Chint реле XJ3
Реле за време NТЕ8 Миниатюрно реле JZX-F22 Защитно реле за фазова последователност XJ3-D
CE декларация   CE декларация

Трансформатори, щепсели и кондензатори

Chint кондензатор BZMJ Chint трансформатор BH-0.66 Chint щепсел NEC Chint трансформатор NDK
Кондензатор BZMJ Токов трансформатор BH -0.66 Индустриални щепсели NEC Разделителнен трансформатор NDK
CE декларация CE декларация    

Управление и защита на електрически двигатели

Chint за електродвигатели NQ2 Chint за електродвигатели LW32 Chint за електродвигатели HZ5
Затворен моторен пускател NQ2 Пакетен превключвател LW32 HZ5
  CE декларация CE декларация

Крайни изключватели и ключета

Chint изключвател YBLX-P1 Chint изключвател YBLX-ME Chint изключвател YBLX-K1 Chint ключ YBLXW-5
Краен изключвател YBLX-P1 Краен изключвател YBLX-ME Краен изключвател YBLX-K1 Миниатюрен ключ YBLXW-5
CE декларация  
  • Средно напрежение

Вакуумни прекъсвачи

 

Вакуумен прекъсвач NV1-24 Вакуумен прекъсвач ZN63-12
Вакуумен прекъсвач NV1-24 Вакуумен прекъсвач ZN63-12

Катодни отводители

Chint Катодни отводители
Катодни отводители
CE декларация

Изолатори

Chint Изолатори
Изолатори
CE декларация

Нагоре