Ивел 81 - търговия на едро и дребно с електроапаратура CHINT, кабели, осветителни тела, ключове и контакти

Начало | Карта на сайта | Контакти
 • Електроапаратура CHINT
 • Отоплителни решения Devi
 • Конвекторни и лъчисти радиатори Airelec
 • Ключове и контакти Legrand
 • Електроапаратура CHINT
 • Ключове и контакти Legrand

Инженеринг и енергиен мениджмънт

Повишаването на ефективността на енергийната система е свързано с набавянето на обективна информация за състоянието и. За тази цел се използват мрежите за наблюдение, управление и контрол на потреблението на електроенергия. Енергийната политика на Европейския пазар е насочена към повишаване на енергийната ефективност, сигурност на доставките, конкуренция в енергийния сектор и опазване на околната среда. Следването на тези приоритети е свързано с наличието на точна и всеобхватна информазия за количествените и качествените параметри на консумираната електроенергия. Целият този процес на наблюдение, сравнение и анализ е известен като мониторинг, процес който е неизменна част от енергийният мениджмънт.

Мрежи за енергиен мениджмънт

Изграждането на мрежите за енергиен мениджмънт става на базата на енергийните анализатори и безплатен софтуер на фирма Satec - Израел. Те се изграждат на модулен принцип, който позволява безпроблемно разширение, преструктуриране или преустройство на електроснабдителната мрежа. Продуктите на Satec притежават всички необходими сертификати. Енергийните и мрежови анализатори на Satec позволяват измерването на до 1000 параметъра на електрическата енергия и са снабдени с енергонезависими регистри, позволяващи запазване на показания и при прекъсване на захранването. Наличието на LED дисплеи им позволяват работа при температури съобразено с обичайните места за монтаж.PNA296

С помощта на мониторингът осъществен чрез анализаторите на Satec познаваме резервите от мощност на трансформатори, кабели, разпределителни уредби, компенсиращи уредби; товарови графици, прекъсвания на захранването, празен ход и др.; дебаланс на тока и напрежението, нива на хармоници, пускови и преходни процеси; максимални стойности на ток, мощност и енергия (активна и реактивна) по фази и тотал в четирите квадранта.и мн. др. Мониторингът може да се извършва както от от диспечерски пункт в самата фирма, така и чрез интернет връзка от всяка точка (дома, офиса и др.) Обменът на информация между анализаторите и диспечерския пункт става при максимална отдалеченост до 1.5км. RS - 485, над 1.5 км. GPRS модем.

На базата на получената информация могат да се вземат управленски решения за:

 • повишаване ефективността и намаляване разходите при експлоатация на енергиините съоръжения като оптимизиране на капитални вложения при увеличение на инсталираната мощност;
 • оптимизиране товаровите графици с цел намаляване върха;
 • автоматично следене на лимитите, на цялото стопанство или на отделна машина, чрез изключване при преминаване над зададена стойност;
 • оптимизиране товаровите графици с цел преместване на по-голяма част от товара в зони с по евтина енергия;
 • трифазно управление на кондензаторните батерии облекчава превключванията, удължава живота ка контактори и прекъсвачи, без финансови санкции за консумирана или върната реактивна енергия от електроразпределение;
 • непрекъснато следене състоянието на кондензаторните уредби, не е необходимо да се обхождат за да се следи изправността им;
 • следенето на нивата на напрежение, позволява да се избягват пренпрежения съкращаващи многократно живота на осветителните тела, стареене на изолацията на мащините и авариране на съоръжения;
 • следенето на качествените показатели позволява да се взимат мерки за отстраняването на вредните последствия от тях, например висши хармоници;
 • тарифиране на изразходваната ел.енергия.

С използването на входно-изходните портове на анализаторите и настройка на точките на сработване е възможно задаване и автоматично следене на зададени лимити, изключване на неотговорни консуматори и следене на зададен товаров график. Изходящите релета пък могат да се използуват за оперативни превключвания, сигнализация и др.

Нагоре